Terugbetaling door mutualiteit in West-Vlaanderen

Bond Moyson
 • Terugbetaling tot en met 18 jaar: 50% van de kosten tot een maximum plafond bedrag van 250€ (éénmalig)
 • Aantal sessies: ​9 sessies
 • Voorschrift arts noodzakelijk
 • Terugbetalingsformulier: Bond Moyson -18j

 • Terugbetaling vanaf 19 jaar: 10€/sessie tot maximum 50€ per kalenderjaar 
 • Aantal sessies: 5 sessies/kalenderjaar
 • Voorschrift arts noodzakelijk
 • TerugbetalingsformulierBond Moyson +19j
onafhankelijk ziekenfonds

 • Geen terugbetaling voor volwassenen


Partena
 • Terugbetaling jongeren met kinderbijslag: 20€/sessie
 • Aantal sessies: maximum 6 sessies/kalenderjaar
 • Terugbetallingsformulier: Partena

 • Terugbetaling jongeren en volwassenen met chronische ziekte: 20€/sessie
 • Aantal sessies: maximum 12 sessies/kalenderjaar
 • Medisch attest arts noodzakelijk
 • Terugbetalingsformulier: Partena
Vlaams en Neutraal ziekenfonds
 • Terugbetaling tot en met 18 jaar: 10€/sessie
 • Aantal sessies: 10 sessies/kalenderjaar
 • Terugbetalingsformulier: VNZ -18j

 • Terugbetaling vanaf 19 jaar: 10€/sessie
 • Aantal sessies: 5 sessies/kalenderjaar
 • Terugbetalingsformulier: VNZ +19j
Liberale mutualiteit
 • Terugbetaling jongeren met kinderbijslag: 20€/sessie
 • Aantal sessies: 6 sessies/kalenderjaar
 • Voorschrift arts noodzakelijk
 • Terugbetalingsformulier: afhalen bij je ziekenfonds

 • Terugbetaling volwassenen: 10€/sessie
 • Aantal sessies: 6 sessies/kalenderjaar
 • Voorschrift arts noodzakelijk
 • Terugbetalingsformulier: afhalen bij je ziekenfonds
neutraal ziekenfonds vlaanderen
 • Terugbetaling tot en met 18 jaar: 10€/sessie
 • Aantal sessies: 5 sessies/kalenderjaar
 • Terugbetalingsformulier: NZV -18j

 • Terugbetaling volwassenen: 10€/sessie
 • Aantal sessies: 5 sessies/kalenderjaar
 • Terugbetalingsformulier: NZV +18j
christelijke mutualiteit
 • Geen terugbetaling
Symbio
 • Terugbetaling tot en met 18 jaar: 10€/sessie
 • Aantal sessies: 6 sessies/kalenderjaar
 • Terugbetaling: een document voorleggen met vermelding van het ereloon ontvangen door de psycholoog

 • Terugbetaling volwassenen: 10€/sessie
 • Aantal sessies: 6 sessies/kalenderjaar
 • Terugbetaling: een document voorleggen met vermelding van het ereloon ontvangen door de psycholoog

Terugbetaling door mutualiteit in Oost-Vlaanderen

Bond Moyson
 • Terugbetaling jongeren met kinderbijslag: 20€/sessie
 • Aantal sessies: 12 sessies/ kalenderjaar
 • Terugbetalingsformulier: Bond Moyson jongeren

 • Terugbetaling voor volwassenen: 10€/sessie
 • Aantal sessies: 12 sessies/kalenderjaar
 • Terugbetalingsformulier: Bond Moyson volwassenen
Onafhankelijk ziekenfonds

 • Geen terugbetaling voor volwassenen
Partena
 • Terugbetaling jongeren met kinderbijslag: 20€/sessie
 • Aantal sessies: maximum 6 sessies/kalenderjaar
 • Terugbetallingsformulier: Partena

 • Terugbetaling jongeren en volwassenen met chronische ziekte: 20€/sessie
 • Aantal sessies: maximum 12 sessies/kalenderjaar
 • Medisch attest arts noodzakelijk
 • Terugbetalingsformulier: Partena
Vlaams en Neutraal Ziekenfonds
 • Terugbetaling tot en met 18 jaar: 10€/sessie
 • Aantal sessies: 10 sessies/kalenderjaar
 • Terugbetalingsformulier: VNZ -18j

 • Terugbetaling vanaf 19 jaar: 10€/sessie
 • Aantal sessies: 5 sessies/kalenderjaar
 • Terugbetalingsformulier: VNZ +19j
Liberale Mutualiteit
 • Terugbetaling jongeren met kinderbijslag: 20€/sessie
 • Aantal sessies: 6 sessies/kalenderjaar
 • Voorschrift arts noodzakelijk
 • Terugbetalingsformulier: LM jongeren

 • Terugbetaling volwassenen: 10€/sessie
 • Aantal sessies: 6 sessies/kalenderjaar
 • Voorschrift arts noodzakelijk
 • Terugbetalingsformulier: LM volwassenen
neutraal ziekenfonds vlaanderen
 • Terugbetaling tot en met 18 jaar: 10€/sessie
 • Aantal sessies: 5 sessies/kalenderjaar
 • Terugbetalingsformulier: NZV -18j

 • Terugbetaling volwassenen: 10€/sessie
 • Aantal sessies: 5 sessies/kalenderjaar
 • Terugbetalingsformulier: NZV +18j
christelijke mutualiteit
 • Geen terugbetaling
Symbio
 • Terugbetaling tot en met 18 jaar: 10€/sessie
 • Aantal sessies: 6 sessies/kalenderjaar
 • Terugbetaling: een document voorleggen met vermelding van het ereloon ontvangen door de psycholoog

 • Terugbetaling volwassenen: 10€/sessie
 • Aantal sessies: 6 sessies/kalenderjaar
 • Terugbetaling: een document voorleggen met vermelding van het ereloon ontvangen door de psycholoog
 • Hoge school studenten en universiteits studenten kunnen via hun school ook een financiële tegemoetkoming krijgen voor therapie. Dit moet men aanvragen via de dienst studentenvoorziening.